Miniputterne er for børn fra 1-3 år, der har en aktivt deltagende voksen med. Det kan være en forælder, en bedsteforælder eller en anden tryg voksen.
Børnene kan i nogle tilfælde også være både yngre og ældre – det vigtige er, at de yngste børn er nysgerrige og kan bevæge sig rundt selv. De ældre børn bliver på et tidspunkt klar til, at være til gymnastik uden en voksen og rykker op til Putterne, hvor de udfordres yderligere.

Hos Miniputterne har vi det sjovt og hyggeligt – vi udvikler og øver os sammen. Vi øver bl.a. grovmotorik, balance og at forstå en kollektiv besked. Vi løber, hopper, kravler, synger og leger til musik. Vi laver sanglege og bruger vores redskaber med udfordrende redskabsbaner til forskellige niveauer. Vi har også fri leg i timerne og der er plads til at trække sig fra fællesskabet ved behov. Alle timer afsluttes med afslapning til stille musik.

Vores formål med Miniputterne er, at børnene skal blive mere nysgerrige på leg, musik og deres egen krop. De skal få lyst til at udforske og udfordre i samarbejde med voksne og andre børn.
Vores ønske er, at børnene gennem leg kan udvikle sig og blive mere nysgerrige på hinanden og på verden i de trygge omgivelser gymnastikken kan tilbyde.

Vi forventer at alle deltager aktivt i timen.

Ring eller skriv endelig til os, hvis I har spørgsmål.